សាខា & ទីតាំងរបស់យើង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល :

  • អាសយដ្ឋាន : លេខ 314, ផ្លូវជាតិលេខ 1, ភូមិសង្កាត់ក្តី Takoy វាលស្បូវ, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • លេខទូរសព្ទ/ទូរសារ : 023 900 457 – លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ : +855 882 877 888

សាខាវៀតណាម :

  • អាសយដ្ឋាន : 276 ផ្លូវហាយវេ 1k សង្កាត់ 1, Linh Xuan វួដ, ស្រុកព្រឌឹក, ទីក្រុងហូជីមីញប្រទេសវៀតណាម
  • លេខទូរសព្ទ : +84 6283 5329 – ទូរសារ : +84 6280 5577